Terminal je nešto gde ja provodim dosta svog vremena, bilo to podešavanje sistema ili izvršavanje nekih osnovnih operacina. Zato će nam sada fokus biti na terminalu. Pre svega, terminal možemo otvoriti kombinacijom tastera ctrl+alt+t ili iz navigacionog menija. Otvara nam se mali prozor za rad.

Mogućnosti su velike, ali krenimo od samih osnova. Ukoliko želimo da znamo gde se prenutno nalazimo ukucaćemo pwd  (print working directory) i dobićemo trenutni direktorijum sa apsolutnom adresom, npr /home/korisnik. To znači da smo u home folderu. Treba imati u vidu da linux sistem ima drugačiju hijerarhiju od Windows sistema. Sve kreće od root direktorijuma, koji je označen kosom crtom ( / ). To je sam početak sistema i sve se nalazi u tom folderu. terminal-root

Na slici možemo videti strukturu sistema.Nama je za početak potreban samo home folder, jer ne želimo još uvek da ulazimo u nepoznate delove sistema bez dodatne obuke. Home folder je folder gde žive naši korisnički podaci. Tu se nalaze glavni direktorijumi korisnika koji u startu nose isti naziv kao i korisničko ime. Dakle, ako imamo više korisnika na jednom računaru, imaćemo i više direktorijuma u home folderu.

Kretanje kroz terminal se vrši komandom cd. Dakle ako smo u root direktorijumu ( / ) i hoćemo da odemo do Downloads direktorijuma koji se nalazi u našem home folderu, ukucaćemo sledeće:

cd /home/korisnik/Downloads/

Putanja je podeljena kosim crtama, time dobijamo putanju do Downloads direktorijuma. Možemo prilikom kucanja putanje koristiti tab kako bi nam se dopunila putanja i skratili sebi malo vremena. Tab funkcioniše kao dopuna komande ili putanje. Gledajmo ga kao malog pomoćnika koji čeka naš znak da nam olakša posao. Ukoliko iz root direktorijuma otkucamo cd /ho<tab> automatski nam se to pretvara u cd /home/ zato što je home direktorijum jedini koji počinje slovima „ho“. Ukoliko više foldera sadrži ta početna slova, prvim pritiskom tab dugmeta se ne dešava ništa, ali drugim nam se prikazuju mogućnosti, tj. naznake kako bismo dodali još koje slovo i onda dopunili reč pritiskom na dugme tab. To isto važi i za komande.

 

znak ~ ima posebno značenje, i oztnačava naš direktorijum u home direktorijumu. Dakle, ako smo mi korisnik sa korisničkim imenom korisnik nama će ~ predstavljati prečicu za /home/korisnik. Dakle cd ~ je ekvivalent cd /home/korisnik. Još jedan mali trik je kada ukucamo samo cd.To je takođe ekvivalent za prethodne dve komande, dakle vodi nas u naš osnovni direktorijum.

Svaki direktorijum ima dva osnovna skrivena direktorijuma, a to su:

  • .
  • ..

Iako deluju čudno, imaju jednu bitnu funkciju. Jedna tačka predstavlja trenutni direktorijum, dok dve tačke predstavljaju „parent“ direktorijum, tj. direktorijum koji je u hijerarhijskom smislu iznad trenutnog direktorijuma iliti sadrži naš trenutni direktorijum.

Evo malog primera, mi se nalazimo u /home/korisnik,dakle ako ukucamo cd .. bićemo preusmereni na /home zato što je to direktorijum koji sadrži folder u kome se mi nalazimo. Jednostavno rečeno, prelazimo u folder unazad.

Za trenutni direktorijum ćemo iskoristiti drugu komandu kao primer, a to je cp što znači da kopiramo jedan fajl na neku drugu lokaciju. Ukoliko imamo fajl.txt u /home/korisnik/Downloads/ a mi se nalazimo u /home/korisnik, možemo lako kopirati fajl u trenutni direktorijum komandom cp /home/korisnik/Downloads/fajl.txt .

Da, ova tačka na kraju nije kraj rečenice, već je u sklopu komande, te ta komanda znači – korpiraj fajl.txt iz Downloads fodera u trenutno folder. Ekvivalent bi bio cp /home/korisnik/Downloads/fajl.txt /home/korisnik/

 

Kretanje je „osetljivo“ na velika slova, te /home/korisnik/Downloads i /home/korisnik/downloads/ nisu isti folderi.

Ako ste primetili, svaka putanja do sada je imala na početku kosu crtu, kao /home/korisnik. To znači da dajemo apsolutna uputstva za kretanje, počevši od samog sistemskog foldera, tj. apsolutna putanja. Postoji i relativna putanja, tj. ona putanja koja počinje od foldera u kome se mi trenutno nalazimo. Takve putanje ne počinju kosom crtom. One izgledaju ovako cd ../Pictures/. Ovo znači sledeće: promeni direktorijum tako što ćeš otići jedan korak nazad, pa uću u direktorijum Pictures.

 

To bi bilo to za sada što se tiče strukture direktorijuma i kretanje kroz iste. Ukoliko ima nejasnoća ili nekih pitanja, postavite ih u komentaima dole, a ja ću rado odgovoriti.

Zanimljivo, hmm? Pokaži svima!