Terminal je nešto gde ja provodim dosta svog vremena, bilo to podešavanje sistema ili izvršavanje nekih osnovnih operacina. Zato će nam sada fokus biti na terminalu. Pre svega, terminal možemo otvoriti kombinacijom tastera ctrl+alt+t ili iz navigacionog menija. Otvara nam se mali prozor za rad. Mogućnosti su velike, ali krenimo od samih osnova. Ukoliko želimo […]

Read More →

Zanimljivo je to da pišem članak, i u naslovu stavim „Linux 101“, dok se sama kategorija zove „GNU/Linux“. Večita polemika oko naziva mi je uvek zanimljiva, ali čisto da razjasnim neke stvari. GNU je projekat koji je zasluzan za razvijanje samog sistema, što uključuje skup malih programa koji čine jednu celinu. Sve to povezuje Linux […]

Read More →