Terminal je nešto gde ja provodim dosta svog vremena, bilo to podešavanje sistema ili izvršavanje nekih osnovnih operacina. Zato će nam sada fokus biti na terminalu. Pre svega, terminal možemo otvoriti kombinacijom tastera ctrl+alt+t ili iz navigacionog menija. Otvara nam se mali prozor za rad. Mogućnosti su velike, ali krenimo od samih osnova. Ukoliko želimo […]

Read More →